English version


webmaster

Informace, kontakt

Adresa vydavatele Jan P a v e l
U Modřínek 1023
516 01 Rychnov n. Kn.
Tel.: 0445 / 53 30 40
E-mail: pavel-ja@seznam.cz
Objednávky Časopis si lze objednat e-mailem na adrese horak@bunkry.cz, případně v internetovém obchodu na adrese www.bunkry.cz/knihy/

Kromě toho lze časopis obvykle koupit ve větších knihkupectvích.
Placená reklama Stránky časopisu lze využít i k placené inzerci.

Ceník reklamy:
celá strana 1000 Kč
1/2 strany 500 Kč
1/4 strany 250 Kč

Podrobnější informace dostanete na adrese vydavatele.
Informace pro autory článků V našem časopisu otiskneme každý odborný článek týkající se problematiky fortifikací nové doby, tzn. od 16. století. Preferujeme však zejména časové období 19. a 20.  století, tedy dobu, kdy se ve fortifikačním stavitelství objevil masově beton a pancíř.
Podmínkou pro otištění článku je jeho serióznost a odbornost.
Vítáme články doplněné kvalitní výkresovou a fotografickou dokumentací.
Budeme velice vděční za každý příspěvek. Autor článku nemusí samozřejmě patřit mezi renomované odborníky, kteří mají za sebou již značný počet vydaných titulů. Budeme velice rádi, když nám budete zasílat třeba i jen drobné články týkající se zajímavých aspektů některého fortifikačního systému. Chtěli bychom dát na stránkách našeho časopisu prostor co nejširšímu spektru autorů. Každý článek nemusí samozřejmě plně objasnit daný problém. Naopak, může se stát podnětem k dalšímu bádaní v dané oblasti či polemice o daném problému, která by mohla proběhnout na stránkách časopisu. Velmi vděční budeme i za jakékoli Vaše ohlasy. To by nám mohlo pomoci vystihnout oblasti, o které je u odborné veřejnosti především zájem. Zajímavé názory budou otištěny v jedné z rubrik, která se objeví v dalších číslech.
Technické požadavky pro případné autory Texty spolu s fotografiemi a výkresy zasílejte na adresu vydavatele. Řádně prosím označte svou adresu.
Text je nám možno předat i v elektronické formě ve formátu TXT se zarovnáním textu k levému okraji.
I v případě výkresové dokumentace je možno s námi komunikovat elektronicky. V tomto případě preferujeme formáty TIF v případě bodové grafiky a WMF či CDR v případě vektorové. Jiné formáty po domluvě.
Důležitou součástí článků jsou i fotografie. V případě jejich použití pro tisk zaručuje lepší kvalitu lesklý povrch. U každé fotografie též prosím uveďte autora a rok pořízení snímku. Po vytištění článku fotografie a výkresy vracíme.
V případě použití fotografií či výkresů z jiné publikace vyžadujeme písemný souhlas jejího autora.
Další informace o podmínkách publikování článku, jako např. výše honoráře apod., obdržíte na adrese vydavatele.
V případě, že nemáte vlastní
e-mail, nebo jej nemůžete z nějakých důvodů použít, a přesto nám chcete nechat vzkaz, můžete k jeho zaslání použít následující formulář:
Vaše jméno:


Váš e-mail:
(zadávejte, pokud čekáte odpověď)
Čeho se váš vzkaz týká:


Váš vzkaz: