English version


webmaster

Novodobé fortifikace č. 6 (2001)

Pevnost Verdun, 2. část
Marcus Massing (Německo)

V pokračování článku o Verdunské pevnosti naleznete dokončení kapitoly o pancéřových prvcích pevnosti. Ve stručnosti jsou zde popsány hlavní typy otočných výsuvných věží zkonstruovaných kapitánem Galopinem, které v této pevnosti osvědčily svou odolnost a byly v mírně vylepšené podobě používány i o třicet let později na Maginotově linii. Po této spíše technické kapitole následuje stručný popis historie bojů o  pevnost v období první světové války, zasazený do širších souvislostí událostí na západní frontě a stručné zhodnocení významu verdunských opevnění v rámci bojů. Článek je ilustrován fotografiemi a plány některých objektů a obsahuje podrobnou mapu, kde je na současném mapovém podkladu vyznačeno více než 60 důležitých pevnostních objektů (včetně přehledu jejich hlavní dělostřelecké výzbroje). Doufáme, že tato mapa Vám bude užitečná při prohlídce pevnosti.

tvrz Chana, vez T75
Napůl vysunutá dělostřelecká věž pro dva 75cm kanóny tvrze Chana.
Foto Rainer Reiter 1999.
Všechny fotografie tohoto autora jsou převzaty
s jeho souhlasem z  http://members.surfeu.at/RReiter/

 

fotografie

Polygonální tvrz Toruň
Wojciech Szymański, Mariusz Wojciechowski (Polsko)

Město Toruň, ležící dnes na území Polské republiky, bylo v novověku vždy strategickým místem. Není tedy divu, že vzhledem k častým vojenským konfliktům v této oblasti bylo soustavně opevňováno a nakonec obklopeno souvislou linií dělostřeleckých fortů. Článek nepopisuje celou pevnost, po úvodu o bastionových opevněních města se věnuje především opevňování jádra pevnosti v 19. století, kdy byla Toruň součástí Pruského království. V článku jsou přehledně popsány všechny prvky jádra a jeho detašovaných částí, tak jak byly stavěny, modernizovány a také bourány. Druhá část článku Vám poslouží jako praktický průvodce po zachovalých zbytcích bastionového a polygonálního opevnění v případě, že se toto historické město na Visle, které stojí za pozornost nejen svými opevněními, rozhodnete navštívit. Článek je bohatě ilustrován vynikajícími plány Mariusze Wojciechowského.

kasarna Sv. Jakuba
Vstup do kasáren Sv. Jakuba.
Foto Mariusz Wojciechowski 2000.

 

fotografie

Pevnost Port Arthur v Rusko-japonské válce, 1. část
Martin Dubánek

Opevnění přístavu Port Arthur na východě Asie jsou již dnes jen pozůstatkem někdejšího velmocenského postavení carského Ruska. Jeho dobytí v rusko-japonské válce bylo příznakem krize Ruska a naopak rychle vzrůstající síly Japonska, které se mělo stát novou asijskou velmocí. Zároveň tato bitva, vedená v hornatém terénu, opevněném více či méně dokončenými pevnostními objekty, ukázala význam fortifikací pro obranu izolovaných námořních základen a přinesla cenné zkušenosti pevnostnímu stavitelství v předvečer I. světové války. I přes neúspěch obránců byla příkladem vynikající a dlouhodobé obrany opevnění. První část článku popisuje především historii pevnosti do vypuknutí konfliktu a stav jeho opevnění. Zvlášť podrobně je popsána východní fronta pevnosti, která se stala místem nejzuřivějších bojů. Článek je ilustrován archivními fotografiemi a snímky aktuálního stavu opevnění a obsahuje řadu přehledných map.

otevrena baterie del raze 15 cm
Otevřená baterie pro děla ráže 15 cm na horním valu Fortu IV.
Foto Masahiro Yamana 1999.

 

fotografie

Vzduchotechnika samostatných pěchotních srubů, 2. část
Jan Pavel

Druhá část článku podrobně popisuje rozvod vzduchu ve vnitřních prostorách objektů a odvod vzduchu z objektů za pomoci odsávacích ventilátorů nebo přirozeného přetlaku. Autor se věnuje především vývoji tohoto systému, který doznal za necelé tři roky výstavby těžkého opevnění značných změn. Popisuje nejstarší i nejnovější varianty a přechodné typy mezi nimi. Kromě ventilace v pěchotních srubech se zmiňuje i o jejím specifickém řešení v samostatných dělostřeleckých pozorovatelnách a ve srubech arabské odolnosti. Závěrem autor stručně hodnotí dokončenost vzduchotechnických systémů v  samostatných těžkých objektech a jejich další osudy. Článek samozřejmě ilustrují plánky a fotografie.

nejstarsi typ ventilace
Nejstarší systém odvodu vzduchu z pěchotního srubu za pomoci potrubí rozmístěných nad střílnami. Pěchotní srub MO-S 11.
Foto Jan Pavel 1993.

 

fotografie