English version


webmaster

Novodobé fortifikace č. 4 (2000)

Pozorovatelna v Holýšově
Jiří Fuchs

Na Maginotově linii se nacházejí tisíce nejrůznějších atypických a improvizovaných palebných stanovišť a pozorovatelen, kterými vojenské jednotky vylepšovaly své pozice.
Československé opevnění však nebylo nikdy dokončeno a veškerá výstavba byla přísně typizovaná. Z toho důvodu jsou u nás podobné stavby velmi vzácné. Teprve nedávno byla v jedné z linií lehkého opevnění v Západních Čechách nalezena pozorovatelna, kterou zřejmě na vlastní pěst postavili její obránci. Autor tuto stavbu prozkoumal velmi důkladně, výsledky jeho práce můžete nalézt v tomto článku.

pozorovatelna v Holysove
Čelní pohled na pozorovatelnu v Holýšově.
Foto J. Fuchs 2000.

 

fotografie

Pevnost Komárno
Ľudovít Gráfel (Slovensko)

Město Komárno, ležící na soutoku Dunaje a Váhu, je jedním z nestarších a nejlépe opevněných sídel na území bývalého Československa.
Autor nás seznamuje s historií komárenských opevnění od římských dob po 19 století, s důrazem na  velmi rozsáhlá opevnění novověká. Historické pasáže doplňuje celková charakteristika stavebního a technického řešení fortifikačních prvků, které je ovlivněno jak doznívajícím bastionovým, tak počínajícím fortovým způsobem opevňování. V současné době je pevnost v dobrém stavu a možná, že po přečtení článku se někteří z Vás rozhodnou ji navštívit. Článek je samozřejmě doplněn plánky a fotografiemi.

Dunajske predmosti
Letecký pohled na Dunajské předmostí od severozápadního bastionu.

 

fotografie

Postavení na Odře - Oderstellung
Rafal Marcinkiewocz (Polsko)

Téma německých východních fortifikací je téměř nevyčerpatelné. Toto číslo časopisu přináší článek o opevněném postavení na řece Odře, které patří k nejstarším německým meziválečným opevněním. Linie se skládá především z malých kulometných objektů, úkrytů a pozorovatelen. Narozdíl od podobných opevnění známého Pomořanského valu jsou objekty postavení na Odře lépe zachovalé a je možné na nich nalézt řadu zajímavých pancéřových prvků. Kromě fotografií naleznete v článku též množství plánků jednotlivých typů objektů.

objekt useku Cigacice
Boční stěna s pancéřovou deskou pro kulomet. Objekt úseku Cigacice.
Foto L. Čermák 1998.

 

fotografie

Fort Drum
Martin Egger (Švýcarsko)

Žádná pevnost není nedobytná, stejně jako žádná bitevní loď není nepotopitelná. Neobvyklá námořní pevnost, o které pojednává článek známého švýcarského autora, se však tomuto ideálu vcelku blíží. Při pohledu na plány a fotografie mohutné pevnosti vyzbrojené těžkými děly lze jen těžko uvěřit, že byla postavena již před první světovou válkou. Dodnes ji můžeme nalézt na malém ostrůvku v Manilském zálivu u  Filipín, poničenou v zuřivých bojích druhé světové války, avšak stále velmi impozantní. Článek, který Vám přinášíme, je rozšířenou verzí článku publikovaného v německém časopisu IBA-heft. Autor v něm popisuje výstavbu pevnosti, její bojové uplatnění a zmiňuje se i o dalších opevněních postavených v této oblasti.

baterie Marshall
Detail na věž baterie Marshall.
Foto M. Egger.

 

fotografie

Muzeum Katzenkopf
Jan Pavel

Německý Západní val byl po válce z velké části zničen, takže není divu, že na něm v dnešní době není příliš mnoho muzeí. Jednou z výjimek je muzeum v těžkém objektu (panzerwerku) "Katzekopf". Ten je zajímavý především tím, že je tvořen dvěma objekty - hlavním objektem (kerwerk) a detašovaným objektem pro pancéřovou kopuli, které byly spojeny podzemní chodbou.

dolni patro objektu pro kopuli
Pohled na ochrannou střílnu v dolním patře detašovaného objektu pro kopuli 20P7.
Foto J. Pavel 1999.

fotografie