English version


webmaster

Novodobé fortifikace č. 3 (2000)

Německá pevnostní výstavba v Horním Slezsku z roku 1939
Jan Pavel

Linie opevnění táhnoucí se územím dnešního Polska podél bývalé německé hranice v Horním Slezsku je mimořádně zajímavá. Byla vybudována na obranu proti útoku z východu v roce 1939, avšak nebyla nikdy dokončena, neboť obsazením Polska ztratila význam. Těžké objekty této linie jsou naprostým unikátem, neboť Němci při jejich konstrukci v hojné míře využili ukořistěných československých zvonů, střílen a dalších prvků. Článek přináší plánky všech typů objektů a také podrobné mapy, které zájemcům umožní nalézt objekty v nepřehledném terénu hornoslezské průmyslové pánve. Článek je doplněn fotografiemi, včetně snímků všech osazených zvonů.

objekt typ 116a u Zbroslawic
Objekt typu 116a u Zbroslawic odhalený povodní.
Foto J. Pavel 1999.

 

fotografie

Opevněný úsek Mlawa
Jaroslav Chorzepa (Polsko)

Hrdinná obrana polských jednotek u Mlawy je vynikajícím příkladem, jak může i lehké opevnění obsazené odhodlanými obránci vzdorovat mnohonásobné přesile. Článek polského autora, šéfredaktora časopisu Forteca popisuje plánování, stavbu, obranu a další osudy této opevněné linie. Článek doplňují fotografie a plánky všech typů objektů včetně jejich pokusných předchůdců postavených na polygonu v Modlinu.

objekt - pamatnik
Objekt - památník u silnice Waršava - Gdaňsk.
Foto J. Chorzepa.

 

fotografie

Zkoušky lehkých objektů v Milovicích
Pavel Holzknecht

Článek popisuje průběh a výsledky postřelovacích zkoušek československých lehkých objektů později označovaných jako "lehký objekt vzor 36" a různých typů protitankových překážek ve výcvikovém prostoru Milovice. Rozsáhlá tabulka uvádí program zkoušek, použité zbraně a další údaje. Článek doplňují dvě unikátní fotografie zachycující zkoušky překážek pomocí tanku.

lehky objekt vz.36
Lehký objekt vz. 36 v Orlických horách.
Ilustrační foto J. Tocauer 1997.

 

 

Historie pevnosti Olomouc
Jiří Vaněček

Pevnost Olomouc na východě České republiky dosud zůstávala poněkud ve stínu zachovalejších pevnostních komplexů v Josefově a Terezíně. Tento nedostatek se pokouší napravit autor tohoto článku, který stručně popisuje historii budování olomoucké pevnosti od středověku po konec druhé světové války a nezapomíná přitom ani na dramatické boje v 18. století, v nichž se pevnost plně osvědčila. Článek obsahuje též plán bastionového opevnění Olomouce a fotografie zachovalých zbytků pevnosti.

Terezska brana
Terezská brána.
Foto J. Vaněček 1999.

 

fotografie

Muzeum ve festu Wagner
Ondřej Filip

Fest Wagner (přejmenovaný Francouzi na l'Aisne) zpřístupněný asociací ADFM je jednou z nejzajímavějších pevností na světě. Je součástí obranné linie města Mety v Lotrinsku (Francie), vybudované německým císařstvím před první světovou válkou. Článek se stručně zmiňuje o historii festu a popisuje prohlídkovou trasu muzea. Obsahuje též fotografie a plán této gigantické a na svou dobu velmi moderní pevnosti, která se do dnešních dnů dochovala ve vynikajícím stavu.

ukryt obsluhy del
Úkryt pro obsluhu dalekonosných děl.
Foto J. Pavel 1999.

fotografie